Denmark / Danemark


Professor Jens Fejo

Law Department Copenhagen Business School
Howitzvej 13
2000 Frederiksberg
Denmark

Website / Site Internet
   

Professor Ph.D. Ulla Neergaard

Faculty of Law, University of Copenhagen
Studiestraede 6
1455 Copenhagen K
Denmark
Phone: +45 3532 2626
Direct: +45 3532 3313
Ulla.Neergaard@jur.ku.dk

Website / Site Internet
   

Professor Ruth Nielsen

Copenhagen Business School
Howitzvej 13
2000 Frederiksberg
Denmark

 Website / Site Internet
   

Professor Michael Steinicke

Professor of public procurement and market law

Aarhus School of Business, Aarhus University
Erhvervsjuridisk Institut
Hermodsvej 22
lokale FH142
8230, Åbyhøj
Danmark
Direkte telefon: 89488925

micst@asb.dk

Website / Site Internet

CV

   

Professor Steen Treumer

University of Copenhagen
Faculty of Law
Forskningsområdet, Det Juridiske Fakultet
Studiestræde 6
1455 København K
Denmark

Website / Site Internet